Facebook Türkiye’de Birinci

Alexaya göre Facebook Türkiye’de Google’ı geçmiş Tehlikenin farkında mısınız(!)

Facebook’u pek sevmem. Çünkü sansüre çok yatkın bir moderasyonu var. Hesabım hiç banlanmadı. Çünkü çok çok az kullanıyorum. Ama çevremden aktif facebook kullanıcılarının 5 – 6 kere bile banlanıp yeni hesap aldığını öğreniyorum. Bu nedenle facebook gibi popülerleşmek için bu kadar “genel ahlak”‘a bağlı bir siteden uzak durmaya çalışıyorum. Ama insanların kendi tercihi nerde nasıl iletişim kuracakları.

Bu caps gerçek mi değil mi bilmiyorum ama olma ihtimali gittikçe artıyor.


Bencil sevgi ve ekzogami

Toplumsal normların evrilmesi çok garip. Herhangi bir konuda olan normla diğer bir konudaki norm tamamen zıt bakış açısınına sahip olabiliyor.

Örneğin arkadaşlarını paylaşmak istemeyen arkadaşı olduğu kişinin kendisininden başka kişi ile arkadaş olmasına gıcık olan olay çıkartan kişiler; bencil, problemli, egoist biri olarak görülürken, ama konu sevgi olunca cinsel yönelimde fark etmeden yukarda yazdığım gibi ‘Örneğin sevgililerini paylaşmak istemeyen sevgilisi olduğu kişinin kendisininden başka kişi ile sevgili olmasına gıcık olan olay çıkartan kişiler; bencil, problemli, egoist biri olarak görülmezler.

Tam tersine sosyal insanlar sevgi konusunda da aynı şeyleri yaparsa alacağı tepki oğlum sen gavat mısın? Olucaktır.

Bu ikiyüzlülük cinsel tabulardan kaynaklanır. poligami birçok toplumda normalken, günümüzdeki hakim çileci hıristiyan ve feminist dalgayla yeni cinsel tabulara sahip batı kültürü nedeniyle resmiyette azalmıştır, Poliamori ahlaksızlık olarak görülür.

Freud’a göre cinsel tabular ilk ataerkil dönemden sonraki anaerkil dönemde ilk ataerkil dönemdeki sürü lideri babayı öldüren erkek kardeşler tarafından sürü kadınlarından karşılıklı bir vazgeçiş ekzogami ile başlamıştır.

Yine Freud’a göre ekzogami benzeri ataerkil dönemde babanın sürüsü ile başlamıştır. Tüm sürü babanın malı, erkek kardeşler ya başa geçecek ya da kendileri sürü yaratacak yoksa bir grup erkek bir arada dişi arayacaklar. Ama bana göre Anaerkil dönemde bildiğimiz anlamda cinsel tabular yoktur. Fakat 2.ataerkil dönemde bu durum son bulacak. Özel mülkiyet, kuraklık-kıtlık, hamile kadının erkeğin dölünden olduğu fark edilmesi gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıktığı düşünülen bu dönemde ise gene ekzogami gerçek anlamda ortaya çıkmıştır.

İlk ataerkil dönemdekinden farkı ise insan sayısının ilk ataerkil dönemden fazla olmasıdır. Bunun sonucunda insanların normal evrimleştikleri çevreden çok daha fazla insanla ilişki kurmaları nedeni ile oluşturulan kurallara ekzogamide eklenmiştir. Yine nüfusun bu kadar fazla olması nedeniyle eski sürü tarzı işlemeyeceği için kabile halinde totemlere bağlı bir ekzogami oluşmuştur.


Tecavüz

Kamyoncuya günden çıkan 3 tane kadın tecavüz etti gibi bir haberi okuyamazsınız. Fakat bu olayın derinliğine inmeden Tecavüz üzerine düşünürken angelizm açısından bakarak bir 19.yy’daki gibi aseksüel kadın tablosu koymak büyük hata.

Bu konuyu ve nedenini iyce tespit etmeliyiz. Tecavüz objektif olarak düşünmeye çalışırsam bi tür cinsel iktidar tatminidir. Tecavüz diye tanımladığımız olayın çok büyük bir tabu olması nedeniyle bu kadar etki yaptığını düşünüyorum. Tecavüzün olması yalnızca ataerkil yaşama aittir. çünkü anaerkil bi yapıda bu olay olsa olsa kötü bir şaka olarak algılanabilir.

Neyse tanımdan gidersek cinsel iktidar tatminidir çünkü tecavüz eden kişi için olacak faktör kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmesidir. Bunun sonucu olarak tecavüz eden kişi tecavüzle kendi eksikliğini gidermeye çalışır. Yani önemli olan cinsel bir ilişki değil kendi cinsel yetersizliğinin üzerini örtmektir. Buna örnek olarak copla tecavüz yapan polisler, iktidarsız olup kaçırdığı kadınına parmağıyla tecavüz eden taksiciyi örnek gösterebiliriz.

Peki tecavüz eden için kendiği tatmin yollarından en önemlisi ise tecavüz ettiği çocuk, tırcı, müdür veya kadına tecavüz esnasında zevk aldırmaktır. çünkü bunu yapan tecavüzcü kendi cinsel yetersizliği hissini yokolmuş hisseder. ve tabiiki ataerkil toplumda da tecavüze uğrayan kadınada çok büyük bir suçluluk duygusu yükler.

Burda sorun ne erkek ne kadındır. Sorun her türlü cinsel tabudur. Çocukluğu boyunca cinselliği ezilerek büyüyen insanlar birbirleriyle sağlıklı bir ilişki kuramayarak kendi cinselliklerini yok etmeye çalışıyolar. Fakat bilinçaltına(veya es herne boksa) itilen herşey gibi bastırmaya neden olan travmanın etkileri yaşamları boyunca tetikleyecek herhangi bir olayla yüz üstüne çıkar.

İnsan yemek yemekten nasıl kaçınmıyorsa özgürce cinselliğinide yaşayabilmeli. Yoksa bu gibi duygular ani bi geri dönüş sonucu ortaya çıkar.

Ama ben fantazi olarak tecavüzü severim çünkü kendimin geçmişine bakınca cinsel tabuları olan bir insan topluluğunda büyüyen diğer birçok insan gibi birçok cinsel travmayıda yaşadım ama bu konudaki kişisel yorumum. insanların birbirlerine otorite kurmaya çalışmaları cezaları ve bu gibi cinsel ihtiyaçları hor görerek yasaklayıp insanları cezalandırıp sakatlamak hiçbir çözüm sunmaz. sadece cinsel tabuları olan bir ortamın tabularını daha da güçlendirir ve insanların daha fazla travma geçirip daha fazla nevrotik yapıya kavuşmalarından başka işe yaramaz. Yarayabileceği tek alan toplumsal histeri veya coşkusal vebadır.