Özgürlük ve Yabancılaşma

Üretim araçlarının mülkiyetinin ve bunların yardımıyla üretilenlerin belli merkezlerde toplanıp insanların bunları elde edebilmek için kendi bedenlerini satmak zorunda kalması olduğu sürece sanal bir özgürlük anlayışından öteye gitmek pek mümkün değil. Her türlü düşünceyi düşünebilirsin ama var olanı değiştirmeyip düzenli olarak işe okula gittiğin sürece

Bu durum elbetteki saf otokratik düzenlerden daha iyi ama kişilerin tam özgürlüğünü savunuyorsak belli bir azınlığın elinde toplanmış mülkiyetten bir parça koparmak için hayatının yarısını bu mülkiyet sahibi insanlara bırakmak zorunda olmak kişileri özgür hale getirmez.

Bunun gerçek hayatta yansımasını her gün işe okula giderken görüyoruz. Örneğin dünya üzerindeki insanların çoğu işine veya okula aman ne güzel diye gitmiyor. Yabancılaşmanın dozu o kadar yüksek durumdaki son yüzyılda insanlar kendini gerçekleştirme ihtiyaçları dolayısıyla artık “hobi” denilen kendini köle olarak satmak zorunda bırakıldığı iş dışında kendi sevdiği şeyi yapmayı icat etti.

Liberalizmin eksik yanı mülkiyetin kişiyi toplumdan bağımsızlaştırıp bireyselleştirmesini sağlayıp özgürleştiğini öne sürüp resme geniş açıdan bakamayıp aslında sırf kendi sınırlı mülkiyetini elde edebilenler adına konuşup bunlar dışındaki bunları üreten çoğunluğu tam tersine o sınırlı mülkiyet düzeyine bile erişemeyip kendini sürekli satmak zorunda kaldığını görmezden gelmesidir.

Reklamlar

İş ve Para

bugün okuldan yani gerekli ideolojileri yükledikten sonra devam istenen şey. Kısaca kölelik. Kölelik olmasının nedeni sürekli çalışmanın gerekliliğidir. Çoğu kişi para için çalışır. Peki diğer ay ne için gene para. Çalışmak sadece üst tabakaların rahatlığı içindir. Çalışmak ben burada rahatça yazı yazarken, benim yüzümden yüzlerce kişinin tıkabasa otobüslerde işe gitmesidir. halbuki herkes isteği şekilde isteği şeyi yapsa çok daha güzel olmaz mı? Örnek olarak Linux bu şekilde gelişiyor. yada bloglar.

Dünyada bu kadar besin kaynağı varken neden milyarlarca kişi aç veya en temel ihtiyaçlarını karşılıyamıyorlar? halbuki Afrikadaki açları doyurmak için 500 milyon dolar yetiyor. Dünyada neden işsizlik(para kazanacak iş sorunu) var?

nedeni kapitalizmdir. herkezin elinde 100 dolar olsa, 100 doların değeri 0 olacaktı. yani bir ekmek bile alamaycaktı hiç kimse bu sistemle. peki o zaman eşitlemeyelim, insanların en az 100 doları olsun. ama bu sefer gene 100 doları olanın parası 0 dolar değerinde olacaktı. yani eskisinden bir farkı kalmayacaktı. bu sistemde insanların yapması gereken şey birbirlerinin para kazanmasını engelleyip kendileri daha çok para kazanmak.

Halbuki tamamen özgürlük olsa isteyen istediğini yapsa. İnsanlar için çok daha mükemmel olurdu.