Yerçekimi, Kanun ve Teori karmaşası

Milli eğitim denilen çocuk beyin yıkama kurumunda yanlış şekilde öğretilen ve yanlış anlaşılan birşeydir. yerçekimi kanunu diye birşey yoktur. kütle çekim kanunu vardır.

Kanun vikipediye göre:

” Bir bilimsel kanun, gözlem ve deneylerle iyi desteklenip kanıtlanmış genel prensiptir. Tipik olarak bilimsel kanunlar, tarihi kayıtlardaki deney ve gözlemlerle örtüşen kısıtlı ilkeler kümesidir.”

“Ve genel kanının aksine, kanıtlanan teori (kuram) kanun olmaz. Kanunla teori arasında doğrudan, tamamlayıcı bir ilişki yoktur.Kanunlara örnek olarak verebileceklerimiz şunlardır: mendel kanunu newton un hareket kanunu.Fakat kanunla kuramı yani teoriyi ayırmak gerekir. M-kuramı Evrim Teorisi gibi”

teori vikipediye göre: “Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür.”

Şimdi teori ve kanun arasındaki farkı daha iyi anlamak için Şüpheci Meleğin Teori post‘undaki tanımı alacağım:

Özetle,

bilimsel bir gerçek, gözlemlenebilir doğal bir olaydır, (Evrim, yerçekimi, suyun kaldırma kuvveti gibi)
bilimsel teori o olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır, (Evrim teorisi, yerçekimi teorisi, gibi)
ve son olarak bilimsel kanun, olayı matematiksel olarak formüle eden bir araçtır. (Yerçekimi kanunu, Arşimed prensibi gibi)

kısaca:

“Kanunlar, bir olayı tanımlar. Teoriler, olayı açıklar.”

gavurcası olanlar için wikipedia sayfaları:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitation
http://en.wikipedia.org/wiki/Newton’s_law_of_universal_gravitation