Kant’a Göre Mutluluk

Kant 2

Kant’a göre mutluluk “kendinden memnun olmadır. Bu durum negatif bir hoşnutluğa işaret eder. Bu insanın herhangi bir şeye gereksinim duymama durumunu açıklar. Bu “bir şeye” gereksinim duymama durumunun farkındalığı ile kazanılabilecek bir durumdur. Yani Kant mutluluğu eğilimlerden bağımsızlığa kavuşmaya ya da eğilimlerin kendimiz üzerindeki belirleyiciliğinin ortadan kalkıp davranışlarımızın tamamen saf pratik akılla belirlenmesi durumuna yükler.

Eğilimlerin Kant tarafından “yönetilmesi” değil “aşılması” gereken şeyler olarak görülmesinin sebebi bu eğilimlerin her ne kadar beslenip bir “hoşluk” durumu yaratması durumu da olsa, bu hoşluğu sağlamak için gereken “şeylerin” devamlı artması ve hatta akıl tarafından denetlenmesi durumunda bile davranışlarımımızın sadece eğilimlerimize “kölece” bir hizmete dönüşmesinin kaçınılmaz olmasındandır. Gene Kant’a göre bu eğilimlerin “yufka yüreklilik” gibi durumları dahi olsa sağlıklı düşünen bir zihin’in aksiyomlarında bu durum bile karmaşa yaratabilir.

Bu durumda Kant’ın bu durum hakkındaki görüşlerini özetlersek; Eğilimler kör olduğundan akılın tek başına kendi yararını gözetmesi durumunu yaralayıp doymak bilmeyen bin bir türlü eğilimin karşılanması için Aklı bir hizmetçiye dönüştüreceğinden ya Akıl eğilimlerinden kurtulur ve Ahlaksal iyi Aksiyomlara dayalı bir davranış yığınına sahip olur veya Akıl Eğilimler tarafından eğilimlerinden kurtulma isteğinden zorla kurtarılır ve eylemlerinin Ahlaklılığı ve Yasallığı ne kadar kapsayacak olması da Aklın emrine değil basit bir Psikolojik bir Determinizmin emrine verilir.


Bencil sevgi ve ekzogami

Toplumsal normların evrilmesi çok garip. Herhangi bir konuda olan normla diğer bir konudaki norm tamamen zıt bakış açısınına sahip olabiliyor.

Örneğin arkadaşlarını paylaşmak istemeyen arkadaşı olduğu kişinin kendisininden başka kişi ile arkadaş olmasına gıcık olan olay çıkartan kişiler; bencil, problemli, egoist biri olarak görülürken, ama konu sevgi olunca cinsel yönelimde fark etmeden yukarda yazdığım gibi ‘Örneğin sevgililerini paylaşmak istemeyen sevgilisi olduğu kişinin kendisininden başka kişi ile sevgili olmasına gıcık olan olay çıkartan kişiler; bencil, problemli, egoist biri olarak görülmezler.

Tam tersine sosyal insanlar sevgi konusunda da aynı şeyleri yaparsa alacağı tepki oğlum sen gavat mısın? Olucaktır.

Bu ikiyüzlülük cinsel tabulardan kaynaklanır. poligami birçok toplumda normalken, günümüzdeki hakim çileci hıristiyan ve feminist dalgayla yeni cinsel tabulara sahip batı kültürü nedeniyle resmiyette azalmıştır, Poliamori ahlaksızlık olarak görülür.

Freud’a göre cinsel tabular ilk ataerkil dönemden sonraki anaerkil dönemde ilk ataerkil dönemdeki sürü lideri babayı öldüren erkek kardeşler tarafından sürü kadınlarından karşılıklı bir vazgeçiş ekzogami ile başlamıştır.

Yine Freud’a göre ekzogami benzeri ataerkil dönemde babanın sürüsü ile başlamıştır. Tüm sürü babanın malı, erkek kardeşler ya başa geçecek ya da kendileri sürü yaratacak yoksa bir grup erkek bir arada dişi arayacaklar. Ama bana göre Anaerkil dönemde bildiğimiz anlamda cinsel tabular yoktur. Fakat 2.ataerkil dönemde bu durum son bulacak. Özel mülkiyet, kuraklık-kıtlık, hamile kadının erkeğin dölünden olduğu fark edilmesi gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıktığı düşünülen bu dönemde ise gene ekzogami gerçek anlamda ortaya çıkmıştır.

İlk ataerkil dönemdekinden farkı ise insan sayısının ilk ataerkil dönemden fazla olmasıdır. Bunun sonucunda insanların normal evrimleştikleri çevreden çok daha fazla insanla ilişki kurmaları nedeni ile oluşturulan kurallara ekzogamide eklenmiştir. Yine nüfusun bu kadar fazla olması nedeniyle eski sürü tarzı işlemeyeceği için kabile halinde totemlere bağlı bir ekzogami oluşmuştur.